Loods slopen

Het slopen van een loods waarbij het afval wordt gescheiden in hout, puin, ijzer en bouwsloop-container.